Prof. dr Gordana Vukelić

Redovni profesor
Gordana Vukelić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
sreda 17.00 – 18.00 (na fakultetu)
sreda 11.00 – 12.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Finansijsko računovodstvo,
Upravljačko računovodstvo,
Finansijsko izveštavanje,
Revizija


Master studije:

Analiza finansijskih izveštaja

Prof. dr Gordana Vukelić

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu. Osnovne studije završila je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Agroekonomski odsek u period 1977 – 1981. godine, Na istom fakultetu magistrirala je 1990. godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom „Komparativna analiza bilansiranja po bilansnim načelima i po jugoslovenskim propisima“ i doktorirala 1996. godine odbranivši disertaciju pod naslovom „Specifičnosti procene vrednosti poljoprivrednog preduzeća“.

Profesionalna karijera

U period od 1983–1991. godine izabrana je za asistenta pripravnika za predmet Teorija i analiza bilansa, Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija, Institut za Agroekonomiju, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. U saradničkom zvanju bila do 1991. Potom je izabrana u zvanje asistenta od 1991. do 1997. godine, a od 1997.do 2001. godine izabrana je za docenta. Tokom 2001. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora, a 2007. godine, redovnog profesora na Katedri teorije troškova, računovodstva i finansija, Računovodstva i revizije, Instituta za Agroekonomiju, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine zaposlena na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, u periodu od 2009-2011. godine bila dekan Fakulteta, a trenutno je na funkciji rektora Univerziteta Union u Beogradu.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

 1. Vukelić G. (2011) Uticaj vremenskih uslova na poljoprivredu Srbije i modaliteti protivgradne zaštite: DAI – USAID – Srbija, Agobiznis, Beograd.
 2. Vukelić G. (1998): Procene vrednosti poljoprivredno preduzeca, Zadužbina Andrejević, Beograd.
 3. Rodić J., Vukelić G., Andrić M., Vuković B. (2017): Analiza finansijskih izveštaja. 2. dopunjeno i izmenjeno, izdavač Novi Sad Ekonomski fakultet.
 4. Rodić J., Vukelić G., Andrić M. (2011): Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter,
 5. Rodić J., Lakicević M., Vukelić G., Andrić M (2011).: Analiza finansijskih izveštaja, Proleter, Bečej, posebno izdanje.
 6. Vukelić G. (2010): Finansijsko računovodstvo. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.
 7. Vukelić G. (2008): Finansijsko računovodstvo. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.
 8. Vukelić G., Spremo S. (2008): Teorija politika i analiza bilansa: zbirka zadataka. [Deo 1]. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu. .
 9. Rodić J., Vukelić G.,Andrić M. (2007): Teorija politika i analiza bilansa. Zemun: Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu.
 10. Vukelić G. (2006): Upravljačko računovodstvo. 1. izd. Banja Luka: Fakultet za poslovni inženjering i menadžment.
 11. Rodić J., Vukelić G. (2003): Teorija i analiza bilansa, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.