Poziv za obavljanje letnje prakse u Narodnoj banci Srbije

 

NARODNA BANKA SRBIJE

objavljuje

POZIV ZA OBAVLJANJE LETNJE PRAKSE

studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova)  i  državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu

       Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskih tržišta i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene znanje stečeno iz teorije, kroz realno poslovno iskustvo i rad sa visokokvalifikovanim mentorima.

       Na letnju praksu, koja će se obaviti od 1. jula do 31. avgusta 2016. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 40 studenata treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i tosa sledećih studijskih programa:

        u osnovnim organizacionim jedinicama:

Ekonomija; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Ekonomska analiza i politika; Statistika, informatika i kvantitativne finansije; Bankarski i finansijski menadžment; Kvantitativne finansije – IMQF; Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Matematika; Primenjena matematika; Računarstvo i informatika; Statistika, aktuarska i finansijska matematika; Informatika; Organizacione nauke (informacioni sistemi i tehnologije); Pravo; Studije nauka bezbednosti; Elektrotehnika (Elektrotehnika i računarstvo – moduli: Računarska tehnika i informatika ili Telekomunikacije i informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo); Mašinstvo (termotehnika) ili drugi tehnički i informatički smerovi;

        u Filijali u Nišu: Ekonomija (Finansije, bankarstvo i osiguranje);

        u Filijali u Kragujevcu: Ekonomija.

       Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije, koji studiraju u inostranstvu na gorenavedenim studijskim programima.

       Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u Republici Srbiji su sledeći:

        prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00,

        da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža.

       Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i motivisani ste da se kroz dvomesečnu praksu i osmočasovno radno vreme neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, potrebno je da Ljudskim resursima putem imejla letnja.praksa@nbs.rs ilipoštom, odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“, dostavite sledeće:

        biografiju

        originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija (prevedenu na srpski jezik, za studente iz inostranstva) – ne stariju od mesec dana.

       Rok za prijavljivanje je 27. maj 2016. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove.

       Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u RS obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni putem veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs.

       Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju.

Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

NARODNA BANKA SRBIJE

Ljudski resursi

11000 Beograd, Kralja Petra 12

Telefoni za kontakt: 011/3028-771, 011/3027-149 i 011/3027-391