Izdavačka delatnost

Savremeni problemi menadžmenta u hotelijerstvu

Savremeni problemi menadžmenta u hotelijerstvu

Katica Radosavljević
Branko Mihailović
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2023.
215 str.
ISBN 978-86-7852-071-6
COBISS.SR-ID 117364489

Global economic trends – Challenges and opportunities

Global economic trends – Challenges and opportunities

Book of Abstracts
Zoran Grubišić, Darko Vuković, Hasan Hanić, Milica Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
155 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-070-9
COBISS.SR-ID 80986377

Devizno tržište i upravljanje valutnim rizikom u komercijalno bankarskoj industriji

Devizno tržište i upravljanje valutnim rizikom u komercijalno bankarskoj industriji

Branko Živanović
Beogradska bankarska akademija – Fakultet
za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
ISBN 978-86-7852-069-3
COBISS.SR-ID 79334921

English for banking and finance, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

English for banking and finance, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Sanela Šipragić Đokić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet
za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
198 str.
ISBN 978-86-7852-068-6
COBISS.SR-ID 68051977

Strateškim upravljanjem protiv krize – iskustvo banaka u BiH

Strateškim upravljanjem protiv krize – iskustvo banaka u BiH

Sonja Tomaš – Miskin
Beogradska bankarska akademija – Fakultet
za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
262 str.
ISBN 978-86-7852-067-9
COBISS.SR-ID 64077577

Global economic trends – Challenges and opportunities

Global economic trends – Challenges and opportunities

Book of Abstracts
Editors: Z. Grubišić, D. Vuković, H. Hanić, M. Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2021.
146 str. ; 24cm
ISBN 978-86-7852-066-2
COBISS.SR-ID 51153673

Finansijska tržišta X.O.

Finansijska tržišta X.O.

Dejan Erić, Mališa Đukić, Duško Bodroža
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije – Data Status
1006 str. ; 30 cm
ISBN 978-86-7478-742-7
COBISS.SR-ID 44050697

Poslovna etika

Poslovna etika

Azra Sućeska
Data Status – Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2020.
325 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-057-0
COBISS.SR-ID 283256332

Marketing informacioni sistemi

Marketing informacioni sistemi

Emeritus prof. dr Hasan Hanić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2020.
248 str. : graf. prikazi, tabele ; 12 cm
ISBN 978-86-7852-060-0
COBISS.SR-ID 14855433

Marketing istraživanje

Marketing istraživanje

Emeritus prof. dr Hasan Hanić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2020.
351 str. : graf. prikazi, tabele; 12 cm
ISBN 978-86-7852-062-4
COBISS.SR-ID 14862601

Book of abstracts: Global economic trends – Challenges and opportunities

Book of abstracts: Global economic trends – Challenges and opportunities

Book of abstracts: Global economic trends – Challenges and opportunities
Editors: Zoran Grubišić, Darko Vuković, Hasan Hanić, Milica Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2020.
183 str. : tabele, graf. prikazi ; cm
ISBN 978-86-7852-063-1
COBISS.SR-ID 27250953

Developed form for trade on commodity exchanges : commodity futures

Developed form for trade on commodity exchanges : commodity futures

Developed form for trade on commodity exchanges : commodity futures
Milan Eremić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
150 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-054-9
COBISS.SR-ID 279535372

Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju

Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju

Grozdana Marinković
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
146 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-053-2
COBISS.SR-ID 277890572

Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa

Azra Sućeska i Živka Pržulj
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
432 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-050-1
COBISS.SR-ID 273982988

Berza: tržište finansijskih instrumenata

Berza: tržište finansijskih instrumenata

Ismail Musabegović, Gordana Dostanić
Beograd : Čigoja štampa : Beogradska bankarska akademija, 2019
421 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-051-8
COBISS.SR-ID 273859340

Statistika:načela i statistički metodi

Statistika: načela i statistički metodi

Ljubica Škara Vidojević
Beograd: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava :
Beogradska bankarska akademija, 2018
206 str. : tabele, graf. prikazi ; cm
ISBN 978-86-7852-047-1
COBISS.SR-ID 269056012

Repetitorijum osnovnih matematičko-statističkih pojmova

Repetitorijum osnovnih matematičko-statističkih pojmova

Hasan Hanić
Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2018
104 str; graf. prikazi; 24 24 cm
ISBN 978-86-7852-049-5
COBISS.SR-ID 269212428

Izazovi regulacije hipotekarnih tržišta

Izazovi regulacije hipotekarnih tržišta

Miloš Janković
Beograd : Kosmos : Beogradska bankarska akademija, 2018
420 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-044-0
COBISS.SR-ID 265302284

Infrastrukturne investicije – ekonomska i finansijska analiza

Infrastrukturne investicije – ekonomska i finansijska analiza

Mališa Đukić
Beograd : Cigoja : Beogradska bankarska akademija, 2018
92 str. : graf. prikazi tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-048-8
COBISS.SR-ID 258812684

Penzijsko osiguranje

Penzijsko osiguranje

Duško Knežević
Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2017 (Beograd : Čigoja štampa)
207 str.
ISBN 978-86-7852-043-3
COBISS.SR-ID 253480460