Međunarodna
saradnja

Fakultet je posebno ponosan na svoje međunarodne partnere iz Nemačke, Francuske, Rusije, Ukrajine, Portugala, Bugarske, Slovačke, Gruzije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ono što je posebno od značaja za studente je mogućnost da, preko potpisanih ugovora koje Fakultet ima sa ovim institucijama, odu na jedan semestar ili školsku godinu na studentsku razmenu i steknu dragoceno životno i profesionalno iskustvo. To je primer prave integracije u zajedničko evropsko obrazovno tržište gde su sve studentske obaveze izražene u evropskom sistemu prenosivih bodova (ESPB).

Sa nekim institucijama, Fakultet ima potpisane ugovore koji omogućavaju studentima da dobiju dve diplome preko polaganja razlike u predmetima, a u više slučajeva gostujući profesori iz inostranstva zajedno sa domaćim profesorima učestvuju i u realizaciji nastave na studijskim programima na svim nivoima studija.

Uzimajući da su veliku većinu udžbenika u originalu napisali strani profesori, to studentima omogućava da se studirajući na Beogradskoj bankarskoj akademiji osećaju kao da studiraju u inostranstvu. Potvrda uspešnosti takve strategije Fakulteta je da jedan broj studenata svake godine produži svoje studije na master i doktorskim programima u inostranstvu, neretko uz podršku državnih fondova kao stipendisti. Svi ti studenti sa lakoćom završavaju studijske programe u inostranstvu i zapošljavaju se u prestižnim finansijskim institucijama, pri tome ostajući povezani sa Fakultetom preko alumni asocijacije bivših studenata Fakulteta.

Međunarodna saradnja se odvija i preko zajedničkih projekata koji se realizuju i finansiraju iz evropskih fondova, kao i kroz organizovanje međunarodnih naučnih konferencija.

UTISCI