PRIJAVA ZA UPIS NA
master STUDIJE

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili:
Beogradsku bankarsku akademiju,
Ekonomski fakultet,
Fakultet organizacionih nauka i
fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa.

Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Dokumenta potrebna za upis

  • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
  • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
  • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

PRIJAVA ZA UPIS

*OBAVEZNA POLJA