Virtuelna tura

Moderan amfiteatar

Moderan amfiteatar našeg Fakulteta predstavlja prostor koji spaja funkcionalnost, estetiku i tehnologiju kako bi pružio optimalno okruženje za interaktivno učenje i predavanja. Sa svojim elegantnim dizajnom i naprednom audio-vizuelnom opremom, amfiteatar omogućava studentima da urone u obrazovni materijal na način koji ih inspiriše i motiviše. Njegova prostranost pruža optimalnu vidljivost i akustiku, dok integrisani pametni sistemi omogućavaju jednostavno deljenje prezentacija i interakciju sa profesorima i kolegama, stvarajući stimulativno okruženje koje podržava nastavne aktivnosti na najvišem nivou.

Savremeno uređene sale

Nastavne sale su opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima koja omogućavaju multimedijalnu prezentaciju. Svaka nastavna sala ima pristup internetu, što pored ostalog omogućava online praćenje zbivanja na berzama i finansijskim tržištima širom sveta. Osim toga, prostorije su dobro osvetljene stvarajući prijatnu atmosferu za učenje. Bez obzira da li je u pitanju grupni rad, predavanje ili radionica, naše savremeno uređene sale su dizajnirane da podrže sve potrebe nastavnog procesa.

Dealing room

Na našem Fakultetu se nalazi prostorija poznata kao Dealing Room, koja je namenjena simulaciji trgovanja i finansijskih transakcija. Ova prostorija je opremljena računarima, terminalima i softverima koji studentima pružaju priliku da ožive realistične finansijske scenarije. Kroz simulirane situacije, studenti mogu razviti veštine upravljanja rizikom, donošenja odluka i analize tržišta. Dealing Room pruža autentično iskustvo finansijskog sveta i priprema studente za stvarne izazove koje će susresti u svojoj karijeri.

IT SalA

Na BBA Fakultetu IT sala se koristi kako bi podržala nastavu iz oblasti informacionih tehnologija. Ova sala pruža studentima pristup najnovijim softverima i alatima koji su potrebni za sticanje praktičnih veština u IT sektoru. Takođe, IT sala stvara produktivno okruženje za učenje i istraživanje. Bez obzira da li se radi o programiranju, veb dizajnu ili analizi podataka, studenti mogu koristiti IT salu kao mesto na kome će primeniti teorijsko znanje u praksi i razviti svoje veštine u digitalnoj sferi.

Biblioteka

Fakultet ima biblioteku koja raspolaže svim izdanjima koje je objavio fakultet samostalno, u okviru rada Izdavačkog centra, kao i domaćim i stranim publikacijama iz oblasti studijskih programa koje fakultet realizuje. U okviru biblioteke nalazi se studentska čitaonica. Fond biblioteke se kontinuirano dopunjuje savremenom literaturom, koja je u štampanoj i elektronskoj formi.