PRIJAVA ZA UPIS NA
OSNOVNE STUDIJE

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

  • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
  • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
  • intervju sa predsednikom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Dokumenta potrebna za upis

  • Svedočanstva iz srednje škole
  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
  • Obrazac prijave za upis
  • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.

PRIJAVA ZA UPIS

*OBAVEZNA POLJA