BBA KONSALTING​

BBA Poslovno savetovanje (PS) je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u oblasti konsaltinga, istraživanja i edukacije.

Misija BBA PS je obezbeđenje podrške kompanijama, vladi i jedinicama lokalne samouprave u cilju njihove transformacije, prilagođavanja, rasta i razvoja u savremenim dinamičnim uslovima poslovnog okruženja.

Cilj BBA PS je uspostavljanje čvrste veze sa privredom i donosiocima odluka na nacionalnom, lokalnom i nivou svakog privrednog društva radi stvaranja dugoročne zajedničke vrednosti preko transfera znanja, veština i kompetencija primerenih uslovima brzih i dinamičnih promena.

BBA PS pomaže privrednim društvima različitih veličina, kao i državnim organima, institucijama i preduzećima da uspešno odgovore na izazove i zahteve moderne ekonomije kako bi bili efikasniji i efektivniji u svim aspektima menadžmenta, organizacije i celokupnog funkcionisanja. Koristeći bogato znanje i iskustvo naših profesora, saradnika, partnera u zemlji i inostranstvu, kao i proaktivni i kreativni pristup trudimo se da pružimo široku lepezu kvalitetnih konsultanskih usluga.

BBA PS stručni tim pruža prepoznatljive ekspretize kroz tri linije usluga:

  • Poslovno i finansijsko savetovanje
  • Strateško savetovanje
  • Edukacija

 

U planiranju budućnosti BBA PS je Vaš siguran i posvećen partner!!!

USLUGE

Poslovno i finansijsko savetovanje

U domenu poslovnog i finansijskog savetovanja stručni tim BBA pomaže klijentima da steknu jasnu sliku o svom poslovanju i mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. Usluge koje nudimo uključuju:

– Dubinsku analizu poslovanja
– Due dilligence
– Istraživanja tržišta, sektorske i analize konkurencije
– Procenu vrednosti kapitala i imovine
– Pronalazak najpogodnijih izvora finansiranja stranih i domaćih donatora
– Ekonomsko-finansijsku analizu poslovanja
– Stručna pomoć u aktivnosti merdžera i akvizicija (M&A)

BBA stručni tim pomaže klijentima u sticanju i unapređenju veština potrebnih za poboljšanje poslovnih i ličnih performansi. Naša ponuda obuhvata kratke programe studija, stručne treninge, obuke, kao i prilagođene programe u oblastima:
– Finansije, osiguranje, bankarstvo
– Menadžment – strategijski, operativni, funkcionalni
– Liderstvo i razvoj liderskih veština
– Ljudski resursi
– Priprema za polaganje CFA ispita
– Trgovanje na finansijskim tržištima
– Posebno dizajnirani programi prilagođeni potrebama svakog pojedinačnog klijenta

BBA stručni tim pomaže klijentima da osmisle svoju strategiju razvoja, oblikuju budućnost i ostvare ciljeve. U planiranju budućnosti nudimo usluge:
– Strateških i planskih dokumenta – Strategije razvoja, Strategijski operativni i akcioni planovi
– Studije opravdanosti i održivosti
– Investicione studije izvodljivosti
– Analize organizacione strukture i kulture
– Ocene sistema poslovanja i upravljanja (menadžmenta)
– Pomoć u svim vidovima organizacionih promena i transformacija
– Restrukturiranja poslovanja uključujući strategijsko, organizaciono, vlasničko, tržišno i finansijsko, kadrovsko, …
– Uspostavljanje adekvatnog sistema nagrađivanja
– Praćenje u realizaciji strategijskih ciljeva

Neke od institucija i organizacija sa kojima su naši eksperti sarađivali

PKS
Mnti
Minfin
agen
Bg logo
Undp
Agencija za osiguranje
UBS
Usaid
IFC
energ
eps
Ej group
Fabrika_secera_Crvenka
RRA Srem Logo
asseco-24x7
aik
croatia-osiguranje
džinić
Maestro
dam93
cacak
Siemens-Logo 1
galeb-zimpa 1
vml 1
Yunirisk 1
Flag_of_ILO 1
logo_kablovi_jagodina 1
elixir
01-Milenijum-osiguranje-logo-negativ 1
uniqa-osiguranje 1
lukabar 1
energo-montaza