Uvodna reč predsednika

BBA Fakultet je jedan od najbolje rangiranih fakulteta u oblasti ekonomskih nauka. Organizacija i visoki standardi u nastavi, kao i rezultati koje studenti ostvaruju tokom studija, u poslovnoj i akademskoj karijeri u potpunosti opravdavaju naziv „Škola izvrsnosti“.

Fakultet je koncipiran kao vodeća visokoškolska obrazovna i naučna ustanova iz oblasti savremene ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva i srodnih oblasti koja svoje studijske programe neprekidno usklađuje sa zahtevima savremene ekonomske nauke i najbolje poslovne prakse.

Ukoliko želite da znanja stičete iz univerzitetskih udžbenika iz kojih uče vaše kolege na prestižnim inostranim univerzitetima, ukoliko želite da vaše kompetencije budu prepoznate kao superiorne, ukoliko želite da ostvarite uspešnu poslovnu ili akademsku karijeru, BBA Fakultet će vam to omogućiti.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo uspeha na studijama i u daljem poslovnom i akademskom razvoju.

Emeritus prof. dr Hasan Hanić

Banka znanja

BBA Fakultet predstavlja visokoškolsku ustanovu utemeljenu na iskustvu univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz raznih oblasti ekonomije, menadžmenta i finansija. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta obezbeđuju visok stepen znanja i poslovnih veština koje omogućavaju brzo zapošljavanje i napredovanje u poslovnoj i akademskoj karijeri.

BBA Fakultet – Beogradska
škola ekonomije i finansija

Osnovni elementi izvrsnosti

01

Savremeni i međunarodno priznati studijski programi.

02

Prvoklasni, najčešće prevedeni, udžbenici koji se koriste na prestižnim inostranim univerzitetima i koji, pisani jasnim i razumljivim stilom, studentima omogućavaju da lakše steknu upotrebljiva i funkcionalna znanja.

03

Nastavnici koji su posvećeni studentima, stalno ih podstičući na ostvarivanje što boljih rezultata.

04

Razvijena saradnja sa uglednim inostranim univerzitetima iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Portugalije i drugih zemalja koja omogućava razmenu studenata i studiranje u tim zemljama.

05

Studenti koji po završetku studija mogu brzo da se zaposle u privatnom i javnom sektoru, da napreduju i da ostvare visoke domete u akademskoj karijeri u zemlji i inostranstvu.

Misija fakulteta

Misija Fakulteta jeste obrazovanje stručnjaka visokog stepena znanja i kompetencija iz oblasti ekonomije i biznisa: bankarstva, finansija, računovodstva i marketinga, uz uvažavanje najviših akademskih sloboda, standarda i postizanje maksimalne vrednosti za ukupne napore studenta.

Vizija fakulteta

Naša vizija jeste da Fakultet, kao škola izvrsnosti, fokusiran na oblast ekonomije i finansija, postane lider u regionu.

Naše vrednosti

Postavljanje studenata u centar pažnje i briga o svakom studentu.

Poslovna saradnja sa institucijama finansijskog sektora i brojnim kompanijama.

Stalni rad na motivaciji i praćenju studenata u ostvarivanju uspeha.

Prilagođavanje promenama u poslovnom i akademskom okruženju.

Briga o zapošljavanju studenata.


Izgradnja fer i korektnih međuljudskih odnosa i kreiranje prijatne radne atmosfere.

Studijski programi visokog stepena usklađenosti sa aktuelnim i budućim potrebama tržišta rada i akademskim standardima.


Politika otvorenih vrata.

Uvažavanje najviših akademskih i profesionalnih međunarodnih standarda.

Briga i odgovornost prema društvu.

JEDINSTVENA LOKACIJA
I UNUTRAŠNJOST NAŠEG FAKULTETA

BBA Fakultet je lociran u strogom centru Beograda, na uglu Knez Mihailove i Zmaj Jovine ulice. U atraktivnost zgrade fakulteta, koju karakterišu moderan amfiteatar, savremeno opremljene učionice, računarske sale, centar za elektronsko berzansko trgovanje, bogata biblioteka i drugi elementi, možete se uveriti uživo ili virtuelno klikom na Saznaj na više.

Studenti-na-prvom-mestu

Fotografija: ©BBA Fakultet

Osnivači Fakulteta

Fakultet je osnovan 28. decembra 2004. godine.

Osnivaci-Hasan-Hanic-1

Emeritus
prof. dr Hasan Hanić

Emeritus prof. dr Hasan Hanić je započeo akademsku karijeru na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome je biran u sva nastavno-naučna zvanja. Najviše zvanje stekao je 1993. godine. Na Ekonomskom fakultetu obavljao je čitav niz rukovodećih funkcija: prodekan za nastavu, prodekan za nauku, direktor Naučnoistraživačkog centra, rukovodilac poslediplomskih studija i dr. U maju 2005. godine prelazi na Beogradsku bankarsku akademiju čiji je glavni osnivač. Zbog izuzetnih rezultata koje je ostvario u nauci i nastavi, i doprinosa koji je dao razvoju i međunarodnoj afirmaciji Fakulteta i Univerziteta, stekao je najviše akademsko zvanje – profesor emeritus.

institut ekonomskih nauka

Institut ekonomskih nauka, Beograd

Institut je osnovan 1958. godine. Ima status državnog instituta od nacionalnog značaja u oblasti ekonomskih nauka. Ostvario je zapažene rezultate u organizovanju poslediplomskih studija iz ekonometrije, statističke analize, aktuarstva i osiguranja. U Institutu je angažovano preko 40 naučnika-istraživača, među kojima su 33 doktora ekonomskih nauka.

triglav logo

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje pripada lideru u osiguranju na području Adria regije – Triglav grupi. Osnovano je 1972. godine i bavi se osiguranjem svih vrsta – osiguranjem imovine, lica, motornih vozila, robe u domaćem i međunarodnom transportu i osiguranjem kredita.

SAVET Fakulteta

UPRAVA FAKULTETA

SAVET POSLODAVACA

Nastavnici i saradnici

Nastavni kolektiv čine nastavnici i saradnici koji su stekli bogato pedagoško iskustvo i ostvarili značajne rezultate u naučnim i stručnim oblastima iz kojih izvode predavanja, odnosno vežbe.

Međunarodna
saradnja

Tokom protekle dve decenije BBA Fakultet je ostvario međunarodnu saradnju sa velikim brojem uglednih evropskih univerziteta u oblasti nauke, istraživačkih projekata i razmene nastavnika i studenata.