Prof. dr Zoran Grubišić

Redovni profesor
Zoran Grubišić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
utorak 12.00 – 13.00
utorak 17.30 – 18.30
Osnovne studije:

Makroekonomija
Korporativne finansije
Investicije u hartije od vrednosti
Međunarodne finansije i globalno poslovanje


Master studije:

Finansijski menadžment


Doktorske studije:

Međunarodne finansije
Investicije


Prof. dr Zoran Grubišić

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Zoran Grubišić je redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je 1994, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je 1999. godine magistrirao na poslediplomskom kursu iz međunarodne ekonomije i finansija, a 2004. godine odbranio doktorsku disertaciju iz naučne oblasti ekonomije i finansija sa doktorskom disertacijom pod nazivom „Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike“.
Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata koje je stekao na međunarodnom kursu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) 1995. godine. Iste godine je stekao i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala na specijalističkom kursu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Boravio je u više navrata na stručnim usavršavanjima u Nici na Univerzitet Azurna obala, a povremeno je bio i član komisije za odbranu doktorata na istom univerzitetu. Učestvovao je na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama, pri čemu treba istaći seriju konferencija u trajanju od 4 godine (2012/16) u okviru međunarodnog projekta Balkint (kao deo projekta Jean Monnet kojim je rukovodio profesor emeritus Xavier Richet sa Univerziteta Sorbona u Parizu.

Profesionalna karijera

Posle diplomiranja, 1995. godine zaposlio se u Saobraćajnom institutu – CIP kao stručni saradnik na istraživanjima. Učestvovao je u izradi više studija iz oblasti NIR-a i projekata finansijskog konsaltinga za potrebe drugih naručioca. Uglavnom se radilo o projektima procene vrednosti kapitala, kao i o projektima ocene opravdanosti investicionih projekata (većina od njih je bila za potrebe Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj). Kao jedan od značajnijih projekata treba istaći »Biznis plan ŽTP-a 2002-06« za potrebe EBRD gde je bio rukovodilac projekta.
Od 2000-2002, radi kao demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2002. godine je zaposlen na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta “Braća Karić”. Tu je dobio i nastavna zvanja docenta 2004. godine i vanrednog profesora 2008.
Od 2009. godine je zaposlen na Beogradskoj bankarskoj akademiji, prvo u zvanju vanrednog profesora, a nakon toga od 2013. godine u zvanju redovnog profesora. Od 2016. godine obavlja funkciju prodekana za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad.
Kao konsultant je učestvovao u više projekata finansiranih od strane međunarodnih institucija (EBRD, EAR) i domaćih konsultantskih kuća (Doloitte).
Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova publikovanih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. GRUBIŠIĆ, Zoran (urednik, autor dodatnog teksta), VUKOVIĆ, Darko (urednik, autor dodatnog teksta), HANIĆ, Hasan (urednik, autor dodatnog teksta),
  2. BUGARČIĆ, Milica (urednik, autor dodatnog teksta). Global economic trends – challenges and opportunities : book of abstracts. Belgrade: Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance, 2021. 146 str. ISBN 978-86-7852-066-2.
  3. GRUBIŠIĆ, Zoran (urednik), HANIĆ, Hasan (urednik), KAMENKOVIĆ, Sandra (urednik). Global Economic Trends : challenges and opportunities : book of abstracts. Belgrade: Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance, 2019. 109 str. ISBN 978-86-7852-052-5.
    RICHET, Xavier (urednik, autor dodatnog teksta), ÖZER, Mustafa (urednik, autor dodatnog teksta), GRUBIŠIĆ, Zoran (urednik, autor dodatnog teksta), DOMAZET, Ivana (urednik, autor dodatnog teksta). Europe and Asia : economic integration prospects. [Nice]: CEMAFI International, 2016. 479 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 979-10-96557-02-8.
  4. RICHET, Xavier (urednik, autor dodatnog teksta), HANIĆ, Hasan (urednik, autor dodatnog teksta), GRUBIŠIĆ, Zoran (urednik, autor dodatnog teksta). New economic policy reforms. Belgrade: Belgrade Banking Academy, 2015. 504 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-7852-036-5.
  5. HANIĆ, Hasan (urednik), ÖZER, Mustafa (urednik, autor dodatnog teksta), GRUBIŠIĆ, Zoran (urednik), DOMAZET, Ivana (urednik). Post crisis recovery. Belgrade: Belgrade Banking Academy, 2013. [8], 704 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-7852-034-1.