Zašto da upišem BBA?

PREDNOSTI STUDIRANJA
NA BBA FAKULTETU

Obezbeđena stručna praksa

U toku studija, svakom studentu obezbeđena je stručna praksa u trajanju od najmanje tri meseca u bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim institucijama.

Rad u malim grupama

Nastava na Fakultetu izvodi se u malim studijskim grupama i u različitim nastavnim oblicima (predavanja, vežbe, seminari, kreativne radionice i dr.). Metodi izvođenja nastave obezbeđuju proces suštinskog, a ne formalnog učenja, interaktivan odnos studenata i nastavnika u kojem je akcenat stavljen na aktivost studenata.

Obuka za sticanje sertifikata za napredno korišćenje računara

U toku studija studenti dobijaju sertifikate kojim se potvrđuje njihova informatička kompetentnost u oblasti: Naprednog korišćenja MS Office paketa, Digitalnog marketinga, Power BI-a, korišćenja programskog jezika Pyton za analizu podataka.

Obuka za korišćenje bankarskog softvera

Studenti Fakulteta se u toku studija obučavaju za rad na specijalnom softveru koji se koristi u bankarskom poslovanju, analiziraju realne slučajeve i potom stečena znanja primenjuju prilikom obavljanja profesionalne prakse.

Vrhunska literatura

Kada je u pitanju udžbenička literatura, koriste se prevodi udžbenika iz kojih se uči na prestižnim evopskim i američkim univerzitetima.

Međunarodna
saradnja

Tokom protekle dve decenije BBA Fakultet je ostvario međunarodnu saradnju sa velikim brojem uglednih evropskih univerziteta u oblasti nauke, istraživačkih projekata i razmene nastavnika i studenata.

JEDINSTVENA LOKACIJA

I UNUTRAŠNJOST NAŠEG
FAKULTETA

BBA Fakultet je lociran u strogom centru Beograda, na uglu Knez Mihailove i Zmaj Jovine ulice. U atraktivnost zgrade fakulteta, koju karakterišu moderan amfiteatar, savremeno opremljene učionice, računarske sale, centar za elektronsko berzansko trgovanje, bogata biblioteka i drugi elementi, možete se uveriti uživo ili virtuelno klikom na Saznaj više.

Studenti na prvom mestu 1

Fotografija: ©BBA Fakultet