Najčešća pitanja

Da li je fakultet akreditovan?

Da, što možete proveriti na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, na sajtu Fakulteta ili direktno na Fakultetu.

Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

Ne.

Da.

Preko 80% diplomiranih studenata se zaposli u roku od šest meseci u poslovnim bankama, i drugim finansijskim institucijama (Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija i dr.) kao i u svim preduzećima bez obzira na njihovu delatnost.

Svakog radnog dana od 9:00 do 17:00 i subotom od 10:00 do 15:00 časova.

Školarina, koja obuhvata udžbeničku literaturu, prijavu ispita, polaganje diplomskog ispita, izdavanje potvrda, diplome, organizovanje stručne prakse iznosi 2700 € ukoliko se plaća u celosti, odnosno 3000 € ako se plaća u 10 mesečnih rata. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Četvorogodišnji studijski program Ekonomija, finansije i biznis sa dva usmerenja:

Trogodišnji studijski program Ekonomija, finansije i biznis sa dva usmerenja:

Za prvi upisni rok: do 16. juna 2023. godine
Za drugi upisni rok ukoliko ima slobodnih mesta: do 28. avgusta 2023. godine
Za treći upisni rok ukoliko ima slobodnih mesta: do 6. novembra 2023. godine

Svakog dana na Fakultetu ili online do 27. juna tekuće godine.

Nakon završetka studija u trogodišnjem trajanju:
Ekonomista.
Nakon završetka studija u četvorogodišnjem trajanju:
Diplomirani ekonomista.

Za nastavak studija u inostranstvu ne postoje nikakva ograničenja.

Da.

Da li je fakultet akreditovan?

Da, što možete proveriti na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, na sajtu Fakulteta ili direktno na Fakultetu.

Na studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju u obimu od najmanje 240 ESPB.

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

Nakon završetka studija na studijskom programu Bankarstvo, finansije i biznis: Master ekonomista.
Nakon završetka studija na studijskom programu Marketing menadžmet: Master ekonomista.
Nakon završetka studija na studijskom programu IT u finansijama: Master poslovni informatičar.

Za prvi upisni rok: do 2. oktobra 2023. godine.
Za drugi upisni rok ukoliko preostane slobodnih mesta: do 4. decembra 2023. godine.

Svakog radnog dana od 9:00 do 19:00 i subotom od 10:00 do 15:00 časova.

Godišnja školarina (koja uključuje organizaciju i realizaciju nastave, neophodnu udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu, odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2160 € za plaćanje u celosti, odnosno 2.400 € za plaćanje u 10 mesečnih rata. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Da li je fakultet akreditovan?

Da, što možete proveriti na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, na sajtu Fakulteta ili direktno na Fakultetu.

Na studije mogu da se upišu kandidati koji su:

Koji se studijski programi izučavaju?

Studijski program se realizuje u oblasti ekonomskih nauka – naučno područje – Finansije.

Za prvi upisni rok: do 23. septembra 2023. godine Za drugi upisni rok ukoliko preostane slobodnih mesta: do 2. decembra 2023. godine.

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

Doktor nauka – ekonomske nauke

Svakog radnog dana od 9:00 do 19:00 i svake subote od 10:00 do 15:00 časova.