USpešne karijere

Marina Ostojić

“Ono što bih istakla kao jednu od privilegija studiranja na BBA Fakultetu je predusretljiv i kvalitetan profesorski kadar. Odlika ovog Fakulteta je mnoštvo studijskih programa, koji tokom i nakon završetka studija pružaju mogućnost zaposlenja kako u bankama, osiguravajućim društvima tako i u investictionim fondovima i revizorskim kućama.
Danas radeći za globalnu kompaniju kao menadžer koji se uspešno bavi kako pregovaranjima i upravljanjem projektima u oblasti Merdžera i Akvizicija, kao i raznih drugih ugovora, imam priliku da primenim svoja znanja stečena na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji posebno iz oblasti međunarodnih i korporativnih finansija, rizika i monetarne ekonomije.”

Marina Ostojić

NCR Corporation atlanta - Georgia, United states

Global Procurement Manager

“Danas kao preduzetnik i osnivač jedne od vodećih outsourcing kompanija u regionu, svima bih savetovao da maksimalno iskoriste znanje stručnjaka na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji.
Ohrabrio bih nove studente da uče sa realnim razumevanjem i da pristupe novim izazovima ne šablonski već logički, jer se sve brzo menja pa je važno novim nepoznatim problemima pristupiti sa samopouzdanjem.
Važno je da uvek date svoj maksimum i da ne dozvolite da vas slučajevi u kojima niste bili najbolji sprečavaju da nastavite da naporno radite i da dostignete svoj puni potencijal.”

Marko Dubočanin

Silver Bell Group beograd, Srbija

vlasnik

Nebojša Jovović

“Prilika da se akademski usavršavam na BBA Fakultetu kroz savremeni program doktorskih studija i da imam mogućnost da stičem korisna znanja od kvalitetnog, stručnog i posvećenog tima profesora za mene je predstavljala privilegiju. Koncept studija postavljen je na način da pripremi studenta za neprestano učenje i istraživanje, da oblikuje svoje ideje i pretoči ih u djelo u kompleksnom poslovnom okruženju. Praktična i teorijska znanja stečena na BBA Fakultetu predstavljaju bitan element u formuli mog dosadašnjeg profesionalnog uspjeha. Siguran sam da će svim budućim studentima izbor Beogradske bankarske akademije predstavljati ključ uspješne karijere!”

Nebojša Jovović

Agencija za zaštitu konkurencije podgorica, crna gora

Direktor

Miloš Popović

“BBA Fakultet pored stručnog znanja, svojim studentima omogućava da razvijaju oštar um i unutrašnje samopouzdanje – ovo iz razloga što na BBA Fakultetu fokus nije na tome da učite šta da mislite, već kako da mislite/razmišljate – što smatram najvažnijom veštinom za svaku profesionalnu karijeru u današnjim izazovnim vremenima, i životu uopšte. Srećno!”

Miloš Popović

Vlada republike srbije, beograd, republika srbija

Nenad Petković

“Nakon uspešno završenih osnovnih studija na BBA, kao jedan od studenata generacije, Nenad se izborio za prestižnu stipendiju (DAAD) i Open society Institut (OPI), za master program Global political Economy na Univerzitetu Kassel u Nemačkoj.
Poslednjih pet godina Nenad radi u najvecem pružaocu cloud usluga Amazon Web Services, deo Amazona (NASDAQ: AMZN), kao Senior Proposal Manager sa sedištem u Londonu. Govori tečno engleski, nemački i služi se španskim.”

Nenad Petković

Amazon Web Services london, united kingdom

Senior Proposal Manager - Public Sector

Edo Duran

“Mogu sa sigurnošću reći da su analitičke, strateške i etičke sposobnosti donošenja odluka koje sam stekao tokom mog studiranja na BBA Fakultetu sada moj kompas u finansijskom svetu. Obrazovanje koje sam stekao me nije samo pripremilo za posao; pripremilo me za uspešnu karijeru, gde mogu da ostvarim značajan uticaj i nastavim da rastem, učim i doprinosim.”

Edo Duran

Ernst & Young Stockholm, Sweden