Istraživačka
delatnost

Nastavnici BBA Fakulteta doprinose razvoju istraživačke delatnosti Fakulteta koja je usmerena ka generisanju novih saznanja i rešavanju aktuelnih problema. Nastavnici su angažovani u širokom spektru disciplina i sarađuju sa domaćim i međunarodnim partnerima kako bi ostvarili vrhunske rezultate. Rezultati istraživačkog rada naših nastavnika ogledaju se u publikovanju naučnih radova u prestižnim časopisima, učestvovanju na međunarodnim i nacionalnim koferencijama i objavljivanju monografija od nacionalnog značaja.

 1. Makroprojekat broj 47009 – Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (2011-2019), Rukovodilac: dr Božo Drašković
 2. Makroprojekat broj 179015 – Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (2011-2019), Rukovodilac: dr Ivan Stošić
 3. Makroprojekat broj 43007 – Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: Praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (2011-2014), Rukovodilac: dr Ratko Kadović
 4. Makroprojekat broj 149024 – Teorijski i metodološki osnov za novu generaciju dokumenata održivog razvoja u SCG: Usklađivanje sa novim evropskim i regionalnim dokumentima, (2005-2010), Rukovodilac: dr Milorad Filipović
 5. Uloga i značaj eksportnokreditnih agencija za rast i razvoj privreda u tranziciji – važnost postojanja institucionalne podrške izvozu (2017), Rukovodilac: prof. dr Dejan Erić, Naručilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
 6. Osnivanje privrednog društva SCANIA LEASING d.o.o. Srbija (2017), Rukovodilac: dr Ismail Musabegović, Naručilac: Scania Leasing
 7. Development of the Pre-feasibility study of the Integrated Irrigation System of the Srem Region (2014), Rukovodilac: prof dr Zvonko Brnjas, Naručilac: Regional Development Agency Srem
 8. Transformation of the Pre-feasibility Study of regional irrigation system for Srem region to Feasibility Study according to relevant EU methodology and practices (2014), Rukovodilac: prof dr Zvonko Brnjas, Naručilac: EU/Austrian Development Agency (ADA) and Regional Development Agency Srem
 9. Preparation of the Feasibility Study for the Project Industrial Zone Smederevo in Smederevo Municipality (2010), Rukovodilac: prof dr Zvonko Brnjas, Naručilac: Municipal Economic Growth Activity (MEGA), USAID – sponsored technical assistance project implemented by the Urban Institute (UI), Belgrade
 10. Istraživanje zadovoljstva studenata Mediteran univerziteta (2009), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Univerzitet Mediteran, Podgorica
 11. Tržišna pozicija Atlasmont banke, Crna gora (2009), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Atlasmont banka, Podgorica
 12. Zadovoljstvo klijenata banke Atlasmont, Crna Gora (2008), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Atlasmont banka, Podgorica
 13. Istraživanje tržišta bankarskih usluga u Srbiji (2008), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Atlas grupa, Crna Gora
 14. Razvoj elektronskog bankarstva u Srbiji (2008), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Atlas banka
 15. Strategija razvoja turizma grada Beograda (2007), Rukovodilac: prof dr Dejan Erić, Naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava – Sekretarijat za privredu
 16. Istraživanje mogućnosti prodaje “Chino Ice Coffee” napitka u Beogradu (2007), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: XEMI Trade Ltd, Cyprus
 17. Istraživanje tržišta osiguranja Republike Srbije i Crne Gore – analiza i projekcije (2007), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Atlas Mont fond
 18. Analiza tržišta osiguranja Srbije i Crne Gore (2007), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Atlas Mont fond
 19. Razvoj informacionog sistema Beogradske bankarske akademije (2006), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Beogradska bankarska akademija
 20. Analiza poslovanja BOMEX grupe (2006), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: BOMEX grupa, Beograd
 21. Investicioni program Hotela N Beograd (2006), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Hotel N, Beograd
 22. Skraćeni investicioni program dogradnje i adaptacije hotela Vidojević (2006), Rukovodilac: prof dr Hasan Hanić, Naručilac: Hotel Vidojević
 1. Peti okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 7. novembar 2022.
 2. Četvrti okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 9. novembar 2021.
 3. Treći okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 4. novembar 2020.
 4. Seminar Kriptovalute, 7. februar 2020.
 5. Seminar Portfolio menadžment, 3. februar 2020.
 6. Drugi okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 30. oktobar 2019.
 7. Prvi okrugli sto Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije, 30. oktobar 2018.
 8. Stručni skup Savremena preduzetna škola, 7. i 8. septembar 2018.
 9. Tribina Mogućnosti srpske privrede u aktuelnim okolnostima, 14. februar 2017.
 10. Seminar Islamsko bankarstvo, 29. oktobar 2015.
 11. Seminar Proces istraživanja tržišta namenjen članovima Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, mart 2015. godine
 12. Seminar Biznis plan i preduzetništvo – identifikacija i formulisanje preduzetničke ideje u formi biznis plana namenjen stručnom usavršavanju nastavnicima srednjih škola u Kruševcu, septembar 2013. godine
 13. Seminar iz primenjene ekonometrije, jun 2013. godine
 14. Takmičenje srednjoškolaca u okviru projekta Biznis plan i preduzetnička ideja, april 2013. godine
 15. Kreativna radionica Izrada biznis plana i preduzetništvo za učenike srednjih škola, april 2013. godine
 16. Seminar Komunikacija u nastavnom procesu namenjena nastavnicima srednjih škola u Novom Pazaru, mart 2013. godine
 17. Bloomberg Assessment Test – BAT, jun 2013. godine
 18. Takmičenje srednješkolaca u oviru projekta ZNANJE – Preduzetnička ideja i poslovniplan, april 2012. godine
 19. Seminar Veštine prezentovanja u saradnji sa „Ernst&Young“, mart 2011. godine
 20. Međunarodni naučni simpozijum Novi model privrednog razvoja Srbije, jun 2010. godine
 21. Okrugli sto Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora, mart 2010. godine
 22. Međunarodni festival Bank Press Fest 2010, mart 2010. godine
 23. Belgrade banking seminar (BBS), jun 2008. godine
 24. Tribina na temu Investicionih fondova, decembar 2007. godine
 25. Tribina na temu Dobrovoljnih penzijskih fondova, decembar 2007. godine
 26. Tribina Zaduživanje opština: obveznice ili bankarski krediti – najnovija iskustva iz Mađarske, decembar 2007. godine
 27. Međunarodni seminar Tržišta kapitala jugoistočne Evrope: Regulativa i usaglašenost, organizovan u saradnji sa FINRA – Financial Industry Regulatory Authority ex. NASD, University of Reading i IFC, novembar 2007. godine
 28. Okrugli sto Tržište osiguranja u Srbiji – stanje i perspektive, maj 2007. godine
 29. Međunarodni seminar Tržišta kapitala jugoistočne Evrope, organizovan u saradnji sa NASD International i Reading univerzitetom, mart 2007. godine
 1. Obuka Upravljanje investicijama, 26. i 27. april 2016.
 2. Obuka iz Analize finansijskih izveštaja za zaposlene u francuskim kompanijama, maj 2015. godine
 3. Aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara– životnoosiguranje, nivoa 3A, januar 2014. godine
 4. Aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara – finansijsko izveštavanje – nivo 5B, septembar 2013. godine
 5. Akturska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara- Investicije – nivo 5A, jun 2013. godine
 6. Aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara –Neživotnoosiguranje – nivo 2B, april 2011. godine
 7. Obuka brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera u Republici Srpskoj , kurs za brokere maj 2007.godine, kurs za investicione i portfolio menadžere jun 2007. godine
 1. Kurs Finansijske i makroekonomske pouke iz doba Velike depresije, januar 2015. godine
 2. Kurs FOREX trgovanje za početnike, april 2014. godine
 3. Kursevi Veština komuniciranja, timski rad i time management, novembar 2014. godine
 4. Kurs Upravljanje rizikom, februar 2006. godine