PRIJAVA ZA UPIS NA
doktorske STUDIJE

Uslovi za upis

Na doktorske akademske studije mogu da se upišu kandidati koji su:

  • završili master akademske studije, odnosno integrisane studije u obimu od najmanje 300 ESPB, imaju prosečnu ocenu veću od 8 (osam) i poznaju najmanje jedan strani jezik,
  • završili master akademske studije sa prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) i imaju najmanje dva objavljena naučna rada,
  • stekli akademski naziv magistra ekonomskih nauka.

Kandidati koji su završili magistarske i master akademke studije na studijama nesrodnih fakulteta mogu da se upišu na doktorske akademske studije ukoliko polože ispite koje odredi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

PRIJAVA ZA UPIS

*OBAVEZNA POLJA