dr Ismail Musabegović

Vanredni profesor
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:

dr Ismail Musabegović

Vanredni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Dr Ismail Musabegović je vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije od 2005. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1981. godine. Magistrirao je na London School of Economics u Londonu 1988. godine. Doktorirao je na Evropskom Univerzitetu u Beogradu 2004. godine.
U okviru programa „Different Face of Serbia“ 2011. godine bio je gostujući profesor i održao je predavanje „Economic Perspective of Serbia“ na „The London School of Economics“, London.Učestvovao je 2016.godine kao gostujući profesor u okviru Međunarodne nedelje na Frankfurt University of Applied Sciences- Faculty of Business and Law (Nemačka). U okviru ERAZMUS + pograma mobilnosti nastavnika boravio je u martu 2020 na Universty Danubius, Galati (Rumunija).

Profesionalna karijera

Svoje radno iskustvo započeo je u poslovnom sistemu Energoprojekt Holding. U periodu 1981-1993. godine, obavljao je spoljnotrgovinske poslove vezane za brojne velike investicione projekte u zemlji i inostranstvu. Finansijsko-komercijalni direktor Energoprojekt Inženjering-a postao je 1990. godine. U periodu 1993-2003. godine bio je generalni direktor u nekoliko preduzeća. U tom periodu obavljao je i poslove finansijskog konsultanta za trgovinu finansijskim instrumentima u više stranih finansijskih kompanija (uvođenje diling sobe, obuka kadrova za trgovinu hartijama od vrednosti za potrebe banaka, kao i trgovina valutama i finansijskim derivatima na čikaškoj, njujorškoj, londonskoj i pariskoj berzi).
Od 2003 do 2004. godine, obavljao je poslove pomoćnika generalnog direktora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, gde je bio zadužen za razvoj i uvođenje savremenog bankarstva. Bio je član više upravnih odbora, uključujući članstvo u UO Komercijalne banke a.d. Beograd u periodu 2014 i 2015.godine. Od marta 2018. godine član je UO Banke Poštanske štedionice i zamenik predsednika Odbora za reviziju BPŠ.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

Musabegović, I., Dostanić, G. (2019). Berza: tržište finansijskih instrumenata. Beogradska bankarska akademija.