Akreditovani novi studijski programi

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije, sa visokim ocenama, akreditovalo je:

FAKULTET kao ustanovu za obavljanje delatnosti visokog obrazovanja

– NOVE studijske programe:

Osnovne akademske četvorogodišnje studije (240 ESPB)

Master jednogodišnje akademske studije (60 ESPB)

Pored novih, akreditovani su postojeći (inovirani) studijski programi:

Osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ESPB)

Master akademskih jednogodišnjih studija (60 ESPB)

Doktorskih akademskih studija (180 ESPB)