AKTUARSKI KURSEVI 2014

 

• Aktuarski kursevi se izvode u skladu sa Memorandumom o saradnji između:

NARODNE BANKE SRBIJE, USAID-a, BEARING POINT-a i BEOGRADSKE BANKARSKE AKADEMIJE

• Kursevi su usaglašeni sa programom za polaganje ispita za sticanje

LICENCE OVLAŠĆENOG AKTUARA Republike Srbije koji se sprovodi u Narodnoj banci Srbije

NIVO 3A

TEMA: ŽIVOTNO OSIGURANJE
DATUM: 20-24. i 27-31. januar 2014.

Detaljnije >>>

Obrazac za prijavu >>>