Aleksander Grunauer održao gostujuće predavanje

U sredu, 25. marta 2015. ekspert iz oblasti javnih finansija, doktor ekonomskih nauka Aleksander Grunauer održao je predavanje na temu Porez na imovinu.