Aleksandra Pašagić, supervizor za osiguranje imovine u Kompaniji Dunav osiguranje održala online predavanje

U četvrtak, 28. aprila 2022. godine u okviru programa stručne prakse, Aleksandra Pašagić, supervizor za osiguranje imovine u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. održala je online predavanje na temu “Poslovi underwritinga – procena i preuzimanje rizika.“