Ambasador Kanade održao gostujuće predavanje

 

Ambasador Kanade, Nj. E. Philip Pinnington održao je u utorak, 5. maja 2015. godine veoma interesantno predavanje na temu Canadian Economic Diplomacy in a Changing World Economy. Pored studenata, predavanju su prisustvovali direktori određenog broja banaka i osiguravajućih kompanija, nastavnici i saradnici Fakulteta i istraživači sa Instituta ekonomskih nauka.

 CV Philip Pinnington 

 5 maj kan1     5 maj kan2