Azra Hanić odbranila doktorsku disertaciju

Azra Hanić uspešno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Etički aspekti menadžmenta ljudskih resursa u procesima tranzicije“ u petak 26.2.2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u sklopu Tempus projekta sa Univerzitetom u Beču i Univerzitetom u Ljubljani iz oblasti menadžmenta.
Komisiju su činili: mentor prof. dr Nada Župan, profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, predsednik komisije prof. dr Azizi Šunje i član komisije prof. dr Elvir Čizmić, profesori Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
 
Azra Hanić                    Azra Hanić odbrana doktorske disertacije