Otvorene prijave za KomBank & BBA & UBS crowdfunding hakaton

Komercijalna banka, Beogradska bankarska akademija i Udruženje banaka Srbije pozivaju vas da se takmičite u osmišljavanju rešenja za crowdfunding digitalnu platformu!

Prijavite svoje timove do 19. oktobra na mikrosajtu inovacija.net!

Šta je crowdfunding digitalna platforma?

Osnovni cilj ove platforme je da posluži kao svojevrsni digitalni medijator između inovatora sa jedne – i velikog broja malih ulagača sa druge strane, i tako obezbedi tržišnu kapitalizaciju vrednih ideja.

Šta je crowdfunding?

Crowdfunding je način finansiranja prilagođen za prikupljanje sredstava za podršku novih projekata. Koristeći snagu zajednice, kreatori dobrih rešenja na ovaj način mogu relativno lako i brzo da tržišno valorizuju svoje ideje.

Početni kapital za realizaciju inovativnih projekata obezbeđuje se na osnovu kreativnih online kampanja koje imaju za cilj da privuku ulagače (tzv. backer-e) iz svih delova sveta zainteresovane da finansijski podrže ideju.

Ovaj, alternativni vid finansiranja doprinosi otvaranju novih radnih mesta, bržem zapošljavanju mladih, široj primeni novih tehnologija, afirmaciji „ekonomije koja radi za ljude“ i opštem blagostanju društva.

Pravila crowdfunding hakatona?

Ovaj hakaton će se realizovati u dve faze. U PRVOJ FAZI pojedinci i timovi (do pet članova) takmičiće se u inkubaciji i prezentovanju rešenja na nivou low fidelity prototype digitalne platforme.Vreme predviđeno za prezentaciju je 10 minuta.

Nakon selekcije najboljih rešenja – U DRUGOJ FAZI biće organizovano 48-časovno takmičenje u kreiranju high fidelity prototype digitalne platforme u IT centru Beogradske bankarske akademije.

Učesnici takmičenja (pojedinci ili timovi) koji osvoje prvo, drugo i treće mesto biće nagrađeni iznosima od RSD 150.000 (prvo mesto), RSD 100.000 (drugo mesto) i RSD 50.000 (treće mesto).

Pobednici KomBank & BBA & UBS hakatona ujedno postaju i prvi članovi crowdfunding inkubatora i dobijaju kompletnu podršku za dalji tržišni nastup.

Žiri na ovom takmičenju zadužen za rangiranje ideja obuhvata eksperte za oblast bankarstva i informacionih tehnologija Komercijalne banke, Beogradske bankarske akademije i Udruženja banaka Srbije.

Ko ima pravo da učestvuje?

Pravo da učestvuju imaju osobe od 18 do 28 godina starosti, bez obzira na formalno obrazovanje.

Zaposleni u kompanijama koje su partneri projekta i lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod pravnih lica partnera projekta nemaju pravo da učestvuju u takmičenju.

Za više informacija posetite mikrosajt inovacija.net ili pišite na kontakt@inovacija.net.