Darko Vuković održao plenarno predavanje

Doc. dr Darko Vuković održao plenarno predavanje „EU Financial Integration – Impact of the Crisis” na međunarodnoj konferenciji „Forming of Eurasian Economic Union: Finacial-Legal aspect” koju je 6. i 7. oktobra 2015. godine organizovao Uralski državni ekonomski univerzitet.

 

10 okt vuk110 okt vuk2