Dekan Hanić na Konferenciji SERSCIDA

Prof. dr Hasan Hanić bio je panelista na Konferenciji koja je održana 29. maja 2014. godine u Sarajevu u povodu realizacije FP7 projekta SERSCIDA. Konferencija, čiji je domaćin bio Centar za ljudska prava Univerziteta u Srajevu, okupila je partnere SERSCIDA projekta: Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija, Švajcarska fondacija za istraživanja u društvenim naukama, Arhiva podataka Ujedinjenog Kraljevstva Univerziteta u Eseksu, Švedski nacionalni servis podataka Univerziteta u Geteborgu, Arhiva podataka društvenih nauka, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija i Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatska. U radu Konferencije učestvovao je i profesor dr Jovan Bazić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

maj29 fp71