Dekanu Haniću dodeljena povelja grada Novog Pazara za doprinos u oblasti obrazovanja i nauke

Povodom 552. godišnjice Novog Pazara, Skupština grada Novog Pazara profesoru dr Hasanu Haniću dodelila je povelju za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i nauke.

Svečanu akademiju na kojoj je dodeljena povelja dekanu možete videti na sajtu Radio televizije Novi Pazar http://www.rtvnp.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=5619:sveana-akademija&catid=1:politika&Itemid=3.

hh plaketa