Doc. dr Darko Vuković na plenarnoj sesiji medjunarodne konferencije u Ukrajini

Doc. dr Darko Vuković izlagao je referat pod naslovom The impact of quality of human capital on the main economic indicators of Southeast Europe countries at the NUTS 2 level na plenarnoj sesiji međunarodne konferencije “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, koja je organizovana u četvrtak, 03. aprila 2014. od strane Bukovinskog Univerziteta u Černivcima u Ukraijini.

3 april dv 1   3-april dv 2