Doktorska disertacija mr Valentine Ivanović

Doktorska disertacija mr Valentine Ivanović pod nazivom „Novi pristupi finansijskom restruktuiranju crnogorskih kompanija kao preduslov održivog razvoja sa izveštajem komisije, stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).