Dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke održala online predavanje

Predsednik Izvršnog odbora AIK banke, dr Jelena Galić, održala je u subotu, 19.12. 2020. godine online predavanje u okviru predmeta Međunarodne finansije i globalno poslovanje  na temu „Politika deviznog kursa u Srbiji“.