Dr Jelena Galić, predsednik izvršnog odbora AIK banke održala on line predavanje

U utorak, 28. aprila 2020. godine dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke, u okviru predmeta Međunarodne finansije i globalno poslovanje održala je predavanje studentima master studija na temu Politika deviznog kursa u Srbiji.