Dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke održala predavanje

U subotu, 11. maja 2019. godine u okviru predmeta Međunarodne finansije i globalno poslovanje, dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke, održala je predavanje na temu „Uloga i značaj različitih režima deviznih kurseva u međunarodnoj ekonomiji“ studentima master studija.

Jelena Galic 110519