Dr Miro Sokić iz Dunav osiguranja održao gostujuće predavanje

U četvrtak, 8. decembra 2016. godine u okviru predmeta Upravljanje rizicima, dr Miro Sokić, viši savetnik za upravljanje rizicima solventnosti u kompaniji Dunav osiguranje, održao je gostujuće predavanje na temu Upravljanje tržišnim rizikom putem VaR modela kod investiranja sredstava na finansijskom tržištu. 

 

2016 12 08 16.12.57

 

 2016 12 08 14.58.58