Dr Mustafa Ozer, ekspert za ekonometriju održao predavanje

U subotu, 23. aprila 2016. godine istaknuti ekspert za ekonometriju prof. dr Mustafa Ozer, redovni profesor Univerziteta Anadolu u Turskoj održao je predavanje na temu „Time series econometrics with Eviews“.

          M. Ozer    23 Apr Mustafa Ozer   

                               23 Apr Ozer nastavnici