Edo Duran odbranio doktorsku disertaciju

U sredu, 12. jula 2023. godine Edo Duran odbranio je doktorsku disertaciju  pod nazivom  „Uticaj svetske ekonomske krize na međunarodnu diversifikaciju investicionog portfolija“.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesor emeritus dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Aleksandar Zdravković, član.