Edukativna radionica u organizaciji Narodne banke Srbije

U petak, 24.11.2017. godine tim saradnika za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije održao je edukativnu radionicu na teme: Dobrovoljni penzioni fondovi, Stambeni krediti i Zaštita prava korisnika finansijskih usluga iz ugovornih obaveza sa bankama, dobrovoljnim penzionim fondovima i društvima za osiguranje.

 

Edukativna tribina 1

 Edukativna tribina 2