Edukativna tribina u organizaciji Narodne banke Srbije

U petak, 14.10.2016. godine tim saradnika za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, Filijale Beograd održao je edukativnu tribinu na teme: Dobrovoljni penzioni fondovi, Stambeni krediti i Zaštita prava korisnika finansijskih usluga iz ugovornih obaveza sa bankama, dobrovoljnim penzionim fondovima i društvima za osiguranje.

 Edukativna tribina

 

DSC07262