EUMMAS Dubai 2023 Conference

Naš fakultet je suorganizator medjunarodne konferencije „A2S – Global Social and Technological Development and Sustainability“, koja će se održati u Dubaiju, od 21. do 23. februara 2023. godine.