Fakultet član EURAS-a

Naš fakultet je 10. maja ove godine primljen u članstvo Unije 63 univerziteta iz Evrope i Azije – EURAS .