Fakultet donirao računare

   Naš fakultet donirao je računare OŠ „Svetozar Marković“ u Brodarevu, OŠ „Rifat Burdžević – Tršo“ u Novom Pazaru i Gimanziji u Paraćinu. 

    Tom prilikom Fakultetu su uručene zahvalnice.

Zahvalnica Brodarevo 001 

Zahvalnica Paracin 001

https://www.youtube.com/watch?v=bUWXUGpRZEo