Fakultet i Institut za edukaciju i lični razvoj „Leonida BGD“ zaključili ugovor o stipendiranju naših studenata

U četvrtak, 9. novembra 2017. godine naš fakultet i Institut za edukaciju i lični razvoj „Leonida BGD“ zaključili su Ugovor o stipendiranju koji predviđa da 50 naših studenata besplatno pohađa jedan od seminara: Osnovne i napredne mnemotehnike, Mape uma i Brzo čitanje.

Leonida