Fakultet ponovo akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

Odlukom Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 660-01-00007/1 od 28.3.2017. godine, naš fakultet je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnost.

Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja