Francusko-srpski program “Pavle Savić” 2020-2021.

Istraživanje i bilateralna naučna saradnja

Francusko-srpski program “Pavle Savić” 2020-2021

 

Radite kao istraživač u Francuskoj ili u Srbiji i želite da razvijete saradnju između vaših naučnih timova? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien “ !

 

Više od 130 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć od 2003. godine.

 

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo za Evropu I spoljne poslove I Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

 

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.

 

Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 3. jun 2019. 
Objavljivanje rezultata: décembar 2019. 
Početak projekata: januar 2020. 

 

Kraj projekata: decembar 2021.

 

Kontakt u Francuskom institutu: vesna.adamovic@institutfrancais.rs


A
plikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:

Za ekipe iz Francuske : https://www.campusfrance.org/fr/savic

Za ekipe iz Srbije : http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-francuskom/

Franscusko srpski klub