Predrag Ćirović, direktor GfK u Srbiji i Hrvatskoj održao gostujuće predavanje

U petak, 28. januara Predrag Ćirović, regionalni direktor GfK za Srbiju i Hrvatsku održao je gostujuće predavanje studentima master studija na temu GfK Panel domaćinstava kao osnova u istraživanju Shopper marketinga.
Predrag Ćirović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Marketing. Svoju karijeru započeo je 2008. godine u regionalnoj centrali kompanije Kraft Foods (Mondelez) u Beču, u sektoru Consumer insight. Svoju ekspertizu u istraživanjima nastavlja u Srbiji, u kompaniji GfK, kao konsultant za istraživanja u sektoru Finansija i B2B. Koristeći stečeno znanje u agenciji, nastavlja svoju karijeru u bankarskom sektoru kao Retail marketing manager u Eurobank Srbija. Posle tri godine provedene u banci, vraća se ponovo u GfK i postaje direktor sektora Panela domaćinstava, gde i danas radi. Od 2019. godine, posle reorganizacije GfK Srbija, preuzima poziciju generalnog direktora GfK u Srbiji, a od 2020. godine zadužen je takodje za poslovanje i GfK Hrvatska.