Generalni direktor Piraeus banke posetio Fakultet

Generalni direktor Piraeus banke Neoclis Neocleous, posetio je 18. marta  2013. naš fakultet. Na sastanku sa rukovodstvom Fakulteta, na kome se razgovaralo o različitim oblicima saradnje, dogovoreno je, pored ostalog, sledeće:

  • Banka će stipendirati u iznosu od 1000 evra najboljeg studenta završne godine studije
  • Banka će svake godine zaposliti najmanje dva diplomirana studenta Fakulteta
  • Banka će svake školske godine angažovati svoje eksperte u realizaciji stručnog dela nastave na Fakultetu.
piraeus 1 piraeus 2