Gostujuće predavanje eksperata Uniqa osiguranja

Jovanka Tomanović, CIA menadžer, Marina Topalović, AML menadžer i Mina Lalević, menadžer za ljudske resurse iz Uniqa osiguranja održale su predavanje u okvriru predmeta Strategijski menadžment na temu  „Uloga i funkcija compliance-a, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma“.