Dr Vesna Matić iz Udruženja banaka Srbije održala gostujuće predavanje

Specijalni savetnik iz Udruženja banaka Srbije dr Vesna Matić, održala je predavanje u petak, 10. juna 2016. godine u okviru predmeta Upravljanje finansijskim rizicima, na temu Rizici u nastajanju.

2016 06 10 Vesna Matic

2016 06 10 Vesna Matic 2