Gostujuće predavanje gospođe Dubravke Gojkov-Lazarević

U utorak, 10.12.2013. godine održano je predavanje gospođe Dubravke Gojkov-Lazarević, višeg stručnog saradnika za ljudske resurse iz JUBMES banke na temu Priprema za proces zapošljavanja.

dec10 dubravka1      dec10 dubravka2