Održano gostujuće predavanje specijalnog savetnika direktora Uprave za trezor

Specijalni savetnik direktora Uprave za trezor, dipl. ecc. Živko Nešić, održao je u petak, 29. maja u okviru predmeta Finansijski menadžment, gostujuće predavanje na temu Trezorski sistem konsolidovanja sredstava javnog sektora i likvidnost.

Živko Nešić, CV.