Održano gostujuće predavanje Predsednika Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije

U okviru predmeta Investicije u hartije od vrednosti,  dr Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, održao je u utorak, 12. maja, gostujuće predavanje na temu „Regulatorni okvir tržišta kapitala u Srbiji“.

Zoran Ćirović, CV

12 maj cir1     12 maj cir2