Gostujuće predavanje

U četvrtak, 27. maja 2021. godine u 17.00 časova, dr Ante Dodig, ekspert Međunarodne finansijske korporacije Svetske banke održaće online predavanje na temu Tržište kapitala u zemljama Jugoistočne Evrope.